red-cp-background
cp-logo-responsibly-made

responsibly-made-logo

*Produsele noastre sunt realizate în unități de producție ale companiei Colgate-Palmolive, care își cresc eficiența consumului de energie și apă și care își propun ca obiective „zero deșeuri”,  locuri de muncă fără accidente și practici etice în relațiile de muncă.

Managementul mediului înconjurător

Ne-am angajat să respectăm toate normele și reglementările aplicabile mediului înconjurător – în multe cazuri depășim aceste standarde - prin modul cum fabricăm și comercializăm  produsele, precum și prin modul de operare în unitățile noastre de producție. În compania Colgate performanțele de mediu sunt definite prin standarde stricte. Toate unitățile noastre de producție au implementat în integralitate sistemele de management pentru mediul înconjurător, care acoperă toți factorii de mediu ( eficiența energetică, factorii climatici, resursele de apă și gestionarea deșeurilor).

responsibly-made-products-img1

 Aspecte importante

 • În toate unitățile de producție ale companiei, la o periodicitate de 3-5 ani, se efectuează audituri, pentru a ne asigura că standardele de mediu sunt respectate. ​Sunt  efectuate suplimentar inspecții zilnice și autoevaluări anuale exhaustive referitoare la siguranța muncii, sănătatea ocupațională, mediul înconjurător, pentru a ne asigura că ne conformăm în permanență.
 • Prin intermediul programului nostru „5% pentru planetă”, Colgate-Palmolive își propune să aloce 5% din bugetul anual pentru proiecte prin care se reduc consumul de energie și apă și generarea de deșeuri.
 • Între anii 2002-2018, compania Colgate-Palmolive și-a redus la nivel global unitățile de producție.
 • Consumul energetic cu 31,8%
 • Emisiile absolute de gaze cu efect de seră cu 29,7%
 • Consumul de apă cu 45,8%
 • Generare de deșeuri la groapa de gunoi cu 41,3%  (față de anul 2010)

Sănătate și siguranță la locul de muncă

Angajații Colgate-Palmolive din întreaga lume s-au angajat să mențină o cultură solidă în domeniul siguranței și condițiilor de muncă sănătoase și sigure, propunându-și atingerea țintei de zero accidente la locul de muncă.

responsibly-made-products-img2

Aspecte importante

  Practici de muncă

  Compania Colgate-Palmolive a demonstrat la nivel global un angajament de lungă durată în ceea ce privește drepturile omului și drepturile în muncă și susține declarația universală a Organizației Națiunilor Unite referitoare la drepturile omului și standardele fundamentale de muncă ale Organizației Internaționale a Muncii (ILO). Colgate-Palmolive colaborează cu și este în căutare de parteneri de afaceri care ne împărtășesc angajamentul față de drepturile universale ale omului. Conștientizăm responsabilitatea societăților de a respecta drepturile de muncă și le solicităm părților interesate să respecte drepturile universale ale omului.

  responsibly-made-products-img3

  Aspecte importante

  • În operațiunile sale, Colgate-Palmolive nu utilizează munca forțată și ne concentrăm asupra eradicării muncii forțate din lanțul nostru extins de aprovizionare și din lanțurile noastre valorice. Considerăm că fiecare lucrător trebuie să beneficieze de libertate de mișcare, că niciun lucrător nu trebuie să plătească pentru un loc de muncă și că niciun lucrător nu trebuie îndatorat sau constrâns pentru a lucra.
  • Pentru a afla mai multe despre strategia noastră în privința drepturilor omului și despre abordarea noastră de management, vă rugăm să consultați documentele Colgate privind Respectarea drepturilor omului și drepturilor de muncă: Declarații informative.

  Parteneriate și recunoaștere

  Un element important al eforturilor de producție responsabilă ale Colgate-Palmolive constă în angajamentul nostru și colaborarea cu parteneri externi, care completează capacitățile noastre interne solide și oferă certificări externe independente.

  Aspecte importante

  science-based-targets-logo
   leed-logo
    true-zero-logo
     national-safety-council-proud-member-logo
      energy-star-award-2021-logo
        acgih-logo
         orc-hse-logo
          unglobal-compact-we-support-logo

           *Our Responsibly Made claim applies to all Colgate-Palmolive owned and operated facilities. Aspects related to Sustainable & Safe Ingredients, Responsible Sourcing, Sustainable Packaging and more can be found on our sustainability website.

           „LEED” și logourile conexe sunt mărci comerciale deținute de U.S. Green Building Council și sunt utilizate cu permisiunea acesteia.