red-cp-background

Fabricat responsabil

responsibly-made-logo

* Produsele noastre sunt realizate la fabrica din Swidnica, Polonia, unde se urmărește creșterea eficienței cu privire la consumul de energie și apă, reducerea la minimum a deșeurilor, eliminarea accidentelor la locul de muncă și se respectă practicile de muncă etică.

Managementul mediului înconjurător

Ne-am angajat să respectăm toate normele și
reglementările aplicabile mediului înconjurător – în multe cazuri depășim aceste standarde – prin modul cum fabricăm, comercializăm produsele și modul de operare în unitățile noastre de producție. La elmex, un brand Colgate-Palmolive de încredere, performanțele de mediu sunt definite prin standarde stricte. 

Unitatea noastră de producție a implementat în integralitate sistemele de management pentru mediul înconjurător, care acoperă toți factorii de mediu (eficiența energetică, factorii climatici, resursele de apă și gestionarea deșeurilor).

 Puncte cheie

 Fabrica în care se produce elmex:

 • Produsele elmex sunt realizate într-o fabrică certificată de Green Building Council (USGBC) din S.U.A.
 • A obținut premiul U.S. EPA ENERGY STAR Challenge for Industry de 3 ori (2012, 2015, 2017).
 • Cu o periodicitate de 3-5 ani, se efectuează audituri, pentru a ne asigura că standardele de mediu sunt respectate. Sunt efectuate suplimentar inspecții zilnice și autoevaluări anuale exhaustive referitoare la siguranța muncii, sănătatea ocupațională, mediul înconjurător, pentru a ne asigura că ne conformăm în permanență.
 • Prin intermediul programului nostru ”5% pentru planetă”, elmex își propune să aloce 5% din bugetul anual pentru proiecte prin care se reduc consumul de energie, apă și generarea de deșeuri.
 • În perioada 2007-2018, fabrica din Swidnica în care se produce elmex a redus:
  • Consumul de energie cu 56%
  • Emisiile de gaze de seră cu 63%
  • Consumul de apă cu 45%
  • Generarea de deșeuri la groapa de gunoi cu 71% (față de anul 2010)

 Fabricile Colgate-Palmolive la nivel global:

 • Cu o periodicitate de 3-5 ani, se efectuează audituri, pentru a ne asigura că standardele de mediu sunt respectate. Sunt efectuate suplimentar inspecții zilnice și autoevaluări anuale exhaustive referitoare la siguranța muncii, sănătatea ocupațională, mediul înconjurător, pentru a ne asigura că ne conformăm în permanență.
 • Prin intermediul programului nostru ”5% pentru planetă”, elmex își propune să aloce 5% din bugetul anual pentru proiecte prin care se reduc consumul de energie, apă și generarea de deșeuri.
 • În perioada 2002-2018, fabricile Colgate-Palmolive au redus:
  • Consumul de energie cu 31,8%
  • Emisiile absolute de gaze de seră cu 29,7%
  • Consumul de apă cu 45,8%
  • Generarea de deșeuri la groapa de gunoi cu 41,3% (față de anul 2010)

Sănătate și securitate în muncă

Reprezentanții elmex din întreaga lume s-au angajat să mențină o cultură solidă în domeniul siguranței și condițiilor de muncă sănătoase și sigure, propunându-și atingerea țintei de zero accidente la locul de muncă.

Puncte cheie

Fabrica în care se produce elmex:

 • Cu o periodicitate de 3-5 ani, se efectuează audituri, pentru a ne asigura că standardele de sănătate și securitate în muncă sunt respectate. Sunt efectuate suplimentar inspecții zilnice și autoevaluări anuale exhaustive referitoare la sănătatea și securitatea în muncă, mediul înconjurător, pentru a ne asigura că ne conformăm în permanență.
 • În anul 2018, atât rata frecvenței accidentelor totale, cât și rata frecvenței accidentelor cu întrerupere temporară a muncii au fost 0.77, respectiv 0.00.
 • Pentru a reduce accidentele și incidentele grave cu impact sever asupra angajaților noștri, am implementat, la nivel global, un program multianual concentrat pe riscurile majore din unitățile companiei.

Fabricile Colgate-Palmolive la nivel global:

 • Cu o periodicitate de 3-5 ani, se efectuează audituri, pentru a ne asigura că standardele de sănătate și securitate în muncă sunt respectate. Sunt efectuate suplimentar inspecții zilnice și autoevaluări anuale exhaustive referitoare la sănătatea și securitatea în muncă, mediul înconjurător, pentru a ne asigura că ne conformăm în permanență.
 • Compania Colgate-Palmolive a elaborat în anul 2018 un standard nou privind performanțele referitoare la siguranță. Atât rata frecvenței accidentelor totale, cât și a celor cu întreruperea temporară a muncii au scăzut pe parcursul a 25 de ani de la 0.22 la 0.06, reflectând cel mai scăzut număr de accidente pentru un an calendaristic.
 • Compania Colgate-Palmolive, în calitate de partener al autorității guvernamentale din America privind igiena industrială (ACGIH), a aplicat la nivel global standardele referitoare la expunerea ocupațională. Aceasta ne oferă certitudinea că angajații noștri sunt protejați și în locațiile în care nu există reglementări referitoare la expunerea ocupațională.
 • Pentru a reduce accidentele și incidentele grave cu impact sever asupra angajaților noștri, am implementat, la nivel global, un program multianual concentrat pe riscurile majore din unitățile companiei.

Practicile de muncă

Compania Colgate-Palmolive a demonstrat, la nivel global, un angajament de lungă durată în ceea ce privește drepturile omului și drepturile în muncă și susține declarația universală a Organizației Națiunilor Unite referitoare la drepturile omului și standardele fundamentale de muncă ale Organizației Internaționale a Muncii (ILO). Recunoaștem că într-o relație de afaceri, drepturile în muncă trebuie respectate și ne implicăm ca toate părțile interesate să adere la drepturile universale ale omului.

Puncte cheie

Fabrica în care se produce elmex:

 • elmex nu folosește muncă forțată în cadrul operațiunilor proprii și ne străduim să eradicăm munca forțată din lanțul nostru de aprovizionare și din lanțul valoric. Considerăm că fiecare lucrător trebuie să aibă libertate de mișcare, că niciun lucrător nu trebuie să obțină un loc de muncă contra cost, că niciun lucrător nu trebuie îndatorat sau constrâns să muncească.

Fabricile Colgate-Palmolive la nivel global:

 • Colgate-Palmolive nu folosește muncă forțată în cadrul operațiunilor proprii și ne străduim să eradicăm munca forțată din lanțurile noastre de aprovizionare și din lanțul valoric. Considerăm că fiecare lucrător trebuie să aibă libertate de mișcare, că niciun lucrător nu trebuie să obțină un loc de muncă contra cost, că niciun lucrător nu trebuie îndatorat sau constrâns să muncească.

 • Pentru a afla mai multe despre strategia noastră privind drepturile omului și despre abordarea de management, consultați Publicația Colgate despre Respectarea drepturilor omului și a drepturilor muncii: Declarații de transparență.

Parteneriate și recunoaștere

Un element important al eforturilor de producție responsabilă ale Colgate-Palmolive este angajamentul nostru și colaborarea cu parteneri externi, care ne completează capacitățile solide interne și ne conferă o certificare din partea unei părți terțe independente.

Puncte cheie

energy-star-award-2021-logo
  • Colgate-Palmolive a fost desemnat Partenerul anului 2019 U.S. EPA ENERGY STAR timp de nouă ani consecutiv (2011-2019).

  • Unitățile Colgate-Palmolive din toată lumea au primit 74 de premii ENERGY STAR Challenge for Industry.

science-based-targets-logo
  • Obiectivul climatic bazat pe știință al Colgate-Palmolive în legătură cu producția a fost aprobat de Science Based Targets Initiative.

leed-logo
  • Colgate-Palmolive și-a luat angajamentul de a respecta cerințele certificării U.S. Green Building Council’s (USGBC) Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) pentru toate fabricile noi, obținând 13 certificări pentru fabrici până în prezent.

true-zero-logo
  • Colgate-Palmolive a obținut certificarea GBCI TRUE Zero Waste în 16 fabrici de pe 4 continente, eforturile continuând în acest sens.

national-safety-council-proud-member-logo
  • Colgate-Palmolive este membru al National Safety Council din 1913.

acgih-logo
  • Colgate-Palmolive este membru corporativ îndelungat al ORCHSE Strategies, LLC și este considerată ca fiind una dintre cele mai bune companii.

orc-hse-logo
  • Colgate-Palmolive este susținător organizațional al American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH).

unglobal-compact-we-support-logo
  • Colgate-Palmolive sprijină United Nations Global Compact și lucrează pentru a-și alinia operațiunile și strategiile cu cele zece principii universal acceptate din domeniul drepturilor omului, muncii, mediului înconjurător și a luptei împotriva corupției și acționăm în spirijinul Obiectivelor de dezvoltare sustenabilă ale O.N.U.

„Declarația noastră privind producția responsabilă se aplică tuturor unităților deținute și administrate de Colgate-Palmolive.  Aspectele legate de ingredientele sustenabile și sigure, aprovizionarea responsabilă, ambalarea responsabilă și alte detalii pot fi găsite pe site-ul nostru web privind sustenabilitatea.”

„LEED” și logo-urile aferente sunt mărci comerciale deținute de U.S. Green Building Council și sunt utilizate pe bază de permisiune.